มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบสูงสุดรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนดอนตาลวิทยาในโครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ TEDET