ร่วมงานเลี้ยงส่ง ผอ.บุญเลี่ยม บุญศรี และเลี้ยงรับคุณครูสุกัญญา จันทร์ลาวงค์ ณ หอประชุมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร