กิจกรรม “ค่ายสร้างสรรค์ พลเมืองดีศรี ขาว-แดง” ประจำปีการศึกษา2563 โดยงานสภานักเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา